Ảnh sự kiện 3

       watermarked-461 watermarked-20160521_150138 watermarked-1859 watermarked-1850 watermarked-553 watermarked-20160521_161753 watermarked-20160521_174409 watermarked-20160521_163833 watermarked-20160626_153840 watermarked-20160626_153725

CTY TNHH CUNG CẤP THIẾT BỊ – TỔ CHỨC SỰ KIỆN HUỲNH GIA

CTY TNHH CUNG CẤP THIẾT BỊ – TỔ CHỨC SỰ KIỆN HUỲNH GIA